Tecno Industrial

ACTIVITATS DE REFORÇ ESTIU 2017

Fer totes les qüestions i les activitats finals del llibre de Tecnologia I.
Fer els exercicis proposats al moodle de l'assignatura.

Bon estiu i bona feina!